Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    GyIK    Szolgáltatások    Kapcsolat      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Magyarról oroszra fordítás

Oroszról magyarra fordítás

Árak, rendelés

GyIK

Legutóbbi munkáim

Oroszul - по-русски

Kapcsolat


Szolgáltatások

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Tudományos szövegek fordítása

A tudományos fordítási témák közé a tudományos monográfia vagy tudományos cikk, a disszertációk, az oktatási és módszertani anyagok, a referátumok, a tudományos előadások fordítása tartozhat.

A tudományos fordítás jellemzői – a pontosság, a tömör megfogalmazás, a következetesség a megfogalmazás logikus volta és objektivitása. Ezek a sajátosságok a lexika és a szintaxis megfelelő megválasztásából következnek. Az ilyen célból készült anyagok célja egyrészt információk közlése, másrészt pedig ezek valóságtartalmának bizonyítása. A tudományos fordítás a megfelelő terminológiai lexika, a tipikusan bonyolult nyelvtani szerkezetek és a tudományos szövegek formai kezelését támogató eszköztár professzionális használata révén valósul meg. Tekintsük át röviden ezt a három tényezőt.

Lexika

Lexika vonatkozásában a tudományos stílus jellemzője ugyanazon szavak gyakori ismétlése és egyben ugyanazon szavak szinonimáinak negligálása. Úgy is mondhatjuk, hogy a fordítónak szinte szabványosított terminológiát kell használni. Ennek köszönhetően aztán pontosan követhetővé válnak a logikai kapcsolatok.

Igen fontos az egyes szakkifejezések pontos megfeleltetése. Például az orosz „дорожка” szó a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban utacskát jelent. Viszont egy merevlemezekről szóló cikkben már „sáv”-nak fordítandó.

A tudományos szövegek további jellemzője az emocionális színezés és a párbeszédes lexika teljes hiánya. Ilyen szövegek fordítója inkább nem értékel, hanem racionálisan fejti ki a tényeket.

Szintaktikai szerkezetek

A tudományos stílus szintaktikai szerkezeteiben maximálisan megfigyelhető a szerző semlegessége, a megtárgyalandó információ objektivitása. Ennek megjelenési formája, hogy egyes szám első személy helyett inkább személytelen az előadásmód: alapunk van arra, hogy feltételezzük, úgy tartják, mint ismeretes, feltételezhetően, azt mondhatjuk, hogy …, hangsúlyozhatjuk, fel kell hívni a figyelmet.

Ugyanakkor a magyar nyelvben ritkábban használatos szenvedő szerkezet gyakori alkalmazása is a szerzői személytelenséget hangsúlyozza.

A fordítói eszköztár bővítményeinek profi kezelése

A tudományos stílus tipikusan nem csupán szöveges információt jelent, hanem ez különböző képleteket, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat stb. is magában foglalhat. Ez pedig azt igényli, hogy a fordító otthonosan kezelje a grafikus objektumok megfelelő szerkesztési lehetőségeit. Például a Microsoft Word ilyen célú eszköztárát vagy pedig a különféle képszerkesztő programokat.
További cikkek:

A szöveg-terjedelem meghatározása

Műszaki fordítás

A fordítás minősége