Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    GyIK    Szolgáltatások    Kapcsolat      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának - a matrjoska szót nem szokták írásban oroszról magyarra fordítani, hanem csak egy az egyben átírják az orosz megfelelőjét magyarra.


Főoldal

Magyarról oroszra fordítás

Oroszról magyarra fordítás

Árak, rendelés

GyIK

Legutóbbi munkáim

Oroszul - по-русски

Kapcsolat


Szolgáltatások

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Írásbeli fordítás

Mit kell tudnunk az írásbeli fordításról, hogy csak a valóban szükséges mennyiséget rendeljük meg?


Az írásbeli fordítás során a lefordított szöveget írásban rögzítjük, s az ilyen formában rögzített anyag ezt követően bármikor rendelkezésünkre áll (megtekinthetjük, módosíthatjuk, másolhatjuk, törölhetjük).

A forrásszöveg formátumától függően megkülönböztetjük a következőket:

  • Az írásbeli szöveg írásbeli fordítását, valamint az
  • elhangzott szöveg (hangfájlról, videófájlról végzett) írásbeli fordítását.

Az írásbeli fordítás fajtái a következők:

  • Teljes írásbeli fordítás. Ez az alapvető és a leggyakrabban előforduló fordítás. Ennek az a célja, hogy a forrásszövegnek egy másik nyelven megjelenő változatát állítsuk elő.
  • Annotációs fordítás. Az előző fordítási fajtával szemben ez egy rövid fordítást jelent. A fordító elolvassa és értelmezi a teljes szöveget, majd – azok kifejtése nélkül – röviden leírja az abban foglalt lényeges kérdéseket. Ezt a 90-es évek végéig tematikus referáló újságok számára végezték bizonyos szakterületek nyelvtudással rendelkező mérnökei. Ily módon feltárták az adott szakterület frissen megjelenő újságjainak tartalmát. Az annotációkat rendszeresen megjelenő újságokban küldték szét, tipikusan előfizetők számára. Az internet hétköznapivá válásával ez a fordítási forma mára már eléggé elvesztette jelentőségét.
  • Referáló fordítás. Terjedelmét tekintve az előző kettő között áll. Ez egy olyan kivonatos fordítás, melynél a lényegre koncentrálnak, mellőzve a pótolhatatlannak nem tekinthető részeket. Ez a fordítási forma különösen nagy terjedelmű szövegek kezelését könnyíti meg.
  • Konzultációs fordítás. Ez a megrendelő által kijelölt részekről készül, tipikusan olyan esetekben, amikor az illető az adott nyelvet többé-kevésbé ismeri ugyan, de a szöveg bizonyos részeit nem sikerül pontosan értelmeznie.

Az írásbeli fordítás a témáját tekintve következő csoportokra bontható:

  • A szakfordítás során az adott szakma terminológiáját használva az eredeti szöveg tartalmát kell a lehető legpontosabban visszaadnunk. Ez a nevének megfelelően tehát szakmai ismeretek átadását jelenti, a legkülönfélébb témákban, mint például jogi, üzleti, egészségügyi, pénzügyi területeken.
  • A műfordítás során meg kell őrizni az eredeti a tartalmát, formáját, struktúráját és vissza kell adni az általa nyújtott esztétikai élményt. Például ide tartozik a regények, versek, dalszövegek fordítása.
A fentiek közül a műfordítás jelenti a legnagyobb kihívást. Csak az a fordító lehet profi műfordító, aki maga is egy tehetséges író vagy költő. Hiszen egy műfordítás során a szavak és a kifejezések sorrendje és pontos fordítása egyáltalán nem fontos, lényeges viszont mindkét nyelv anyanyelvi szintű ismerete és a kreatív gondolkodás. Az ilyen fordításoknál a kihívást az eredeti mű szépségének és sodrának átadása jelenti. Ez különösen a versfordítás során érzékelhető, mivel a szó szerinti fordításuk lerombolná a vers alapját, a rímeket. A versek fordítása jelenti a műfordítási képességek csúcsát. Nagyon kevesen rendelkeznek olyan tehetséggel, hogy műfordításokat végezzenek.
További cikkek:

A szöveg-terjedelem meghatározása

Műszaki fordítás

A fordítás minősége