Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    GyIK    Szolgáltatások    Kapcsolat      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Magyarról oroszra fordítás

Oroszról magyarra fordítás

Árak, rendelés

GyIK

Legutóbbi munkáim

Oroszul - по-русски

Kapcsolat


Szolgáltatások

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Hitelesített (záradékolt, tanúsított) fordítás

Hitelesítés - nálunk ingyen! Sok hivatalos helyen igénylik, hogy a fordítóiroda záradékkal lássa el a fordítását.


Röviden áttekintjük a záradékolás mibenlétét, a hazai jogosultságokat és végül az árakat.

Hitelesítés-záradékolás-tanúsítás

Mi a záradék lényege?

A fordítóiroda a záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás megegyezik a forrásnyelven írt eredeti szöveggel. Ezt az iroda vezetője pecsétjével és aláírásával tanúsítja. A záradékban megtalálható a fordítóiroda címe, telefonszáma, honlapcíme, email-címe. Ez egy ellenőrzési lehetőséget biztosít a záradékolt dokumentum befogadójának.

Mit tartalmaz a záradék?

Záradékolási példák:
 • Ezúton igazolom, hogy jelen orosz nyelvű fordítás mindenben megegyezik az eredeti magyar dokumentum tartalmával.
 • Az orosz nyelvű fordítás megegyezik a magyar nyelvű eredetivel.
 • A magyar nyelvű fordítás megegyezik az orosz szöveggel.
Példaképpen bemutatunk egy közjegyzői hitelesítést, mely egy fordítói hitelesítéshez hasonlóan, szintén két dokumentum megegyezését tanúsítja.

Egy nehezen olvasható oroszországi munkakönyvnek egy részlete

Egy közjegyzői hitelesítés egy fénymásolatról - a nyilatkozat lényege megegyezik a fordítói hitelesítéssel

Jogosultságok

Ki fogadja el a záradékolt fordítást?

Az összes hazai gazdákodó szervezet, továbbá a külföldi szervezetek. Mielőtt záradékolt fordítást rendelünk, érdemes tisztázni a fordítás befogadójával a záradékolási szintet:
 • fordítóiroda
 • ügyvéd
 • közjegyző
 • konzulátus
Ezek természetesen teljesen különböző árszintet képviselnek, azonban mindenkinek alkalmazkodni kell a a befogadó igényéhez.

Polgári pereknél sincs már szükség az OFFI-ra

Részlet „2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról” „16. A támogató részvétele a perben” fejezetéből:

62. § [Fordítás szükségessége a perben]

Fordítás szükségessége esetén - jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.

Árak

Nálunk ingyenes!

A fordítóirodák többsége 3000 sőt 5000 forintot kér el a fordításuk hitelesítéséért. Igaz, időigényes a kiadása:
 • a forrás és a célnyelvű anyagot ki kell nyomtatni,
 • ha azok több lapból állnak, akkor azokat össze kell tűzni, majd pedig címkével le kell ragasztani a tűzési felületet,
 • sok iroda kilyukasztja őket, és nemzeti színű szalaggal fűzi össze, melyek végét címkével ragasztják le,
 • a címkét úgy kell lepecsételni, hogy a pecsét egy része a fordítás papírjára essen: így észrevehető legyen, ha valaki esetleg a ragasztást megbontja.
Amennyiben záradékolt-hitelesített-tanúsított orosz fordításra van szüksége, keressen meg!
Saját fordításunkat ingyen, azaz térítésmentesen látjuk el vele.

További cikkek:

A lektorálások fajtái

Írásbeli fordítás

Nehezen olvasható forrásszöveg