Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    GyIK    Szolgáltatások    Kapcsolat      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Magyarról oroszra fordítás

Oroszról magyarra fordítás

Árak, rendelés

GyIK

Legutóbbi munkáim

Oroszul - по-русски

Kapcsolat


Szolgáltatások

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

A lektorálás fajtái

A lektorálás szó önmagában nem ad elég információt arról, hogy miről is van szó. Ezért érdemes pontosítani a lektorálás fajtáját.


Nyelvi lektorálás

A lektor anyanyelvétől függően kétféle nyelvi lektorálás végezhető – tartalmi-teljességi és stílus lektorálás.

A forrásnyelv anyanyelvi lektora – tartalmi lektorálás

A forrásnyelv anyanyelvi lektora kiválóan érti a forrásnyelven megfogalmazott szöveg üzenetét. Megfelelő szintű célnyelv-ismeret esetén ellenőrizni tudja, hogy a célnyelven megírt fordítás valóban azt az üzenetet hordozza-e, mint a forrás-nyelven megírt szöveg? Amennyiben eltérést tapasztal, akkor a célnyelv anyanyelvi fordítójával közösen alakíthatják ki azt a fordítás változatot, amely már mind a lektor, mind pedig a fordító számára tökéletes.

Ez az általános megfogalmazás elég nehezen követhető. Nézzük meg példaként az esetemet. Az általam oroszra fordított szöveget egy magyar anyanyelvű lektor lektorálja. A magyar anyanyelvű lektor – elolvasva a forrásszöveget – ellenőrzi, hogy az orosz fordítás ugyanazt a gondolatot adja-e vissza, mint a forrásnyelven megírt szöveg? Amennyiben úgy véli, hogy nem teljesen, akkor ezt jelzi felém és együtt keressük azokat a magyar szövegnek jobban megfelelő olyan orosz szavakat vagy kifejezéseket, melyek a magyar szövegben foglalt üzenetet jobban lefedik. Ha megtaláltuk, akkor orosz anyanyelvűként én módosítom a saját fordításomat: a magyar anyanyelvű lektor - minőségbiztosítási okokból - az orosz nyelvű fordításhoz nem nyúlhat!

A forrásnyelv anyanyelvi lektora – teljességi lektorálás

Amennyiben a forrásnyelv anyanyelvi lektora felfedezi, hogy a célnyelvű fordításban szó-, mondat- vagy bekezdés-hiány van, akkor ezt jelzi a fordítónak, aki elvégzi a fordítást.

A célnyelv anyanyelvi lektora – stílus lektorálás

Ebben az esetben a célnyelv anyanyelvi fordítója felkér egy olyan lektort, akinek az anyanyelve megegyezik az övével. A példánkat folytatva nekem kellene felkérni egy orosz anyanyelvű lektort, hogy lektorálja a munkámat.

Mi csak tartalmi-teljességi lektorálási szolgáltatást nyújtunk, stílus lektorálást nem biztosítunk.

Szakmai lektorálás

Ennek során egy adott szakterületnek a célnyelvet kiválóan ismerő fordítója vagy lektora ellenőrzi a szöveget, különös tekintettel a szakkifejezések pontos használatára.

Mivel különösen szűkebb szakterületek esetében a leírt kritériumoknak megfelelő szakmai lektort gyakorlatilag lehetetlen találni, mi ezt az internet segítségével próbáljuk kiváltani.

Például oroszra fordítás esetén az orosz interneten még a fordítás megkezdése előtt az adott témához kapcsolódó szakmai anyagokat keresünk, az így talált irodalmat tipikusan le is mentjük és a fordítás megkezdése előtt alaposan áttanulmányozzuk. Így elsajátítjuk az adott szakterületen az orosz nyelvben éppen aktuális szóhasználatot, s a fordítás során - rendszeresen visszatérve a lementett szakirodalomhoz - már azt alkalmazzuk.
További cikkek:

A forrásszöveg leütésszámának meghatározása

Tolmácsolás

Szerződések forddítása