Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    GyIK    Szolgáltatások    Kapcsolat      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Magyarról oroszra fordítás

Oroszról magyarra fordítás

Árak, rendelés

GyIK

Legutóbbi munkáim

Oroszul - по-русски

Kapcsolat


Szolgáltatások

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Hogyan lehet egy írásbeli fordítás minőségét értékelni?

Amennyiben egy konkrét matematikai feladatot oldunk meg, akkor egy helyes megoldás esetén egyetlen eredményt kapunk. Egy fordítás értékelése során azonban egészen más a helyzet. Ekkor egy sor olyan szempontot kell figyelembe vennünk, melyek között a hibák mennyisége, azok súlyozása és megfelelősége is szerepel. Nem véletlen tehát, hogy a fordító és a megrendelő között – legyen az egy fordítóiroda vagy közvetlenül a megrendelő – előfordulhatnak hibák egy fordítás értékelése miatt.

A legfontosabb, amit tanácsolni lehet mindkét fél számára, hogy minimalizáljuk az érzelmi megnyilvánulásokat (azaz, „Ez az egész úgy, ahogy van, rossz!”, „Nekem nem tetszik!” stb.). Egy fordítás objektív értékelése a következő tényezőkből állhat:

1. Az értékelők illetékessége. Például egy közgazdasági végzettségű értékelőnek a véleménye egy műszaki szöveg fordítása tekintetében aligha tekinthető objektívnek, attól függetlenül, hogy kritizálj-e az adott fordítást vagy pedig ódákat zeng róla. Az értékelő személynek a fordítás témáját ugyanis jól kell ismernie, tökéletesen kell bírnia mindkét nyelvet, s a fordítói munkában is megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie.

2. Az értékelők száma. Minél több illetékes (!) szakember véleményezi a fordítást, annál objektívebb lesz a végleges vélemény. A bírálatra érdemes legalább két szakembert felkérni.

3. Az értékelők függetlensége. A fordító kollégájáról vagy pedig a megrendelő barátjáról nem igazán lehet függetlenséget elképzelni. Még abban az esetben sem, ha az adott szakértő az elvégzett fordításról egy rendkívül objektív véleményt ad. Az optimális megoldás – egy független szakértő felkérése.

4. Meg kell határozni az értékelés pontos paramétereit. Az biztos, hogy egy olyan szakkifejezés használata, mely eltorzítja a mondat értelmét vagy egy írásjel kihagyása – ezek olyan objektív tévedések, melyek a lektor megfelelő érvelése mellett ritkán ébresztenek kétségeket. A fordítást értékelő szakembernek a hiba feltárása során utalnia kell megfelelő szabályokra, kontexusokra, szótárakra vagy pedig enciklopédiai forrásokra. Ami a stilisztikai hibákat illeti, ezeket általában nehezebb alátámasztani, mivel egy olyan érvelés, hogy „Ez nem eléggé magyaros!” – nem lehet egy objektív értékelési kritérium.

5. A fordításhoz egy kidolgozott feladat-kiírást mellékeltek. Amennyiben a megrendelő az egyes szakkifejezésekhez egy kidolgozott szószedetet mellékel, akkor az a fordítási minőség értékelése során majd döntő jelentőséggel bír, még akkor is, ha a fordítás nem felel meg az általánosan elfogadott követelményeknek. Hasonló megközelítést jelent, ha a feladat-kiírás szerint egy tudományos szöveget a széles publikum számára kell adaptálni, akkor viszont elsősorban a megrendelő által megfogalmazott prioritások számítanak, nem pedig a fordítás általános szabályai.

6. A megfelelő terjedelem és a fordítás lektorálandó részeinek kiválasztási szabályai. Amennyiben több tucat vagy több száz oldal fordításának lektorálásról van szó, akkor csak kiválasztásos ellenőrzési módszert használhatunk, melynek során a szövegnek csak egy bizonyos részeit lektoráljuk. Ennek során fontos, hogy ezek a részek
  • megfelelő mennyiségű összefüggő szöveget tartalmazzanak, továbbá, az is, hogy
  • azokat véletlenszerűen, a forrásszöveg különböző részeiből emeljük ki.
Minél inkább megfelel a fordítás értékelése a fenti kritériumoknak, annál objektívebb értékelési eredményt kaphatunk. A legfontosabb pedig az, hogy mindkét fél, azaz mind a fordító, mind pedig a megrendelő a maga részéről megőrizze a függetlenségét, s készek legyenek arra, hogy a hibáikat elismerjék.
További cikkek:

Online fordítóprogramok – előnyök és hátrányok

Megegyezik-e egymással a forrásszöveg és a fordítás?

Férfi vagy női fordítót-tolmácsot bízzunk meg? Melyik az előnyösebb?