Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    Szolgáltatásaim    Kapcsolat    GyIKAz orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Bemutatkozás

Árak, rendelés

GyIK

Kapcsolat


Szolgáltatásaim

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Legutóbbi munkáim

A fordítás minősége

Visszatérő ügyfelek? Kizárólag minőségi fordítás esetén.


A számítógépes programozás oktatásának első óráján az első intelem a következő: egy program írása egyáltalán nem úgy kezdődik, hogy elkezdjük írni az utasításokat. Legelőször gondosan meg kell terveznünk a programunkat, s csak azt követően kezdődhet a maga a programozás. Ugyananez igaz a minőségi fordítás esetében is. A fordító legelőször áttekinti a szöveget, értelmezi azt, vizsgálja a témáját és ismerkedik a szövegben használt sajátos terminológiával. Szükség esetén rákeres esetünkben a google.ru segítségével, hogy az adott témában milyen cikkek találhatók az interneten. Azokba is beleolvas, keresi a magyar terminológiának megfelelő orosz terminológiát. Szűkebb téma esetében ez akár órákig is eltarthat. S csupán ezt követően kezdi el magát a fordítást. Az alábbiakban nézzük meg ezt a folyamatot pontokba szedve.

Az írásbeli fordítás folyamata
  1. A szöveg egészének elolvasása, az elolvasott szöveg fontosabb tényezőinek értelmezése, a teljes szöveg megértése,
  2. az orosz internet hasonló témájú anyagainak tanulmányozása, az alkalmazott terminológia kialakítása (ez egy iteratív folyamat, hiszen a fordítás során a terminológia sokszor, menet közben csiszolódik - ezért nem javasolt egy hosszabb fordítás részenkénti leszállítása)
  3. maga a fordítás, s végül
  4. a lefordított szöveg rögzítése.
Annak érdekében, hogy minőségi fordítást kapjunk, nem szabad mellőznünk az első szakaszt, hiszen a lefordítandó anyag általános értelmezése megkönnyíti a fordítás folyamatát s emeli annak minőségi szintjét.

Egy írásbeli fordítás minőségét többféle kritérium szerint határozhatjuk meg.

  • A minőségi kritériumok egyike a fordítás pontossága. Ez azt feltételezi, hogy a forrás és a lefordított szöveg tartalma pontosan feleljen meg egymásnak. Ez a kritérium meghatározó jellegű, hiszen ennek az ellenkezője esetén: ha a szövegek tartalmilag nem fedik egymást, akkor a fordítás nem tekinthetjük megfelelőnek.
  • Egy írásbeli fordítás minőségének a második kritériumát annak a transzparenciája, azaz az átláthatósága jelenti. Ez azt jelenti, hogy a lefordított szövegen ne legyen érezhető, hogy az fordítás, hanem azt az adott nyelven született, eredeti amyagként érzékeljük.
Műfordítás vagy szakfordítás?

Közülük a műfordítás jelenti a nagyobb kihívást. Csak az a fordító lehet profi műfordító, aki maga is egy tehetséges író vagy költő. Hiszen egy műfordítás során a szavak és a kifejezések sorrendje és pontos fordítása egyáltalán nem fontos, lényeges viszont mindkét nyelv anyanyelvi szintű ismerete és a kreatív gondolkodás. Az ilyen fordításoknál a kihívást az eredeti mű szépségének és sodrának átadása jelenti. Ez különösen a versfordítás során érzékelhető, mivel a szó szerinti fordításuk lerombolná a vers alapját, a rímeket. A versek fordítása jelenti a műfordítási képességek csúcsát. Nagyon kevesen rendelkeznek olyan tehetséggel, hogy műfordításokat végezzenek.