Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    Szolgáltatásaim    Kapcsolat    GyIK      Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский
Az orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Főoldal

Bemutatkozás

Árak, rendelés

GyIK

Kapcsolat


Szolgáltatásaim

Fordítási szakirányok

Cikkek a fordításról

Hazai csemegék

Érdekességek

Utazások

Legutóbbi munkáim

A fordítás minősége

Visszatérő ügyfelek? Kizárólag minőségi fordítás esetén.


A számítógépes programozás oktatásának első óráján az első intelem a következő: egy program írása egyáltalán nem úgy kezdődik, hogy elkezdjük írni az utasításokat. Legelőször gondosan meg kell terveznünk a programunkat, s csak azt követően kezdődhet a maga a programozás. Ugyananez igaz a minőségi fordítás esetében is. A fordító legelőször áttekinti a szöveget, értelmezi azt, vizsgálja a témáját és ismerkedik a szövegben használt sajátos terminológiával. Szükség esetén rákeres esetünkben a google.ru segítségével, hogy az adott témában milyen cikkek találhatók az interneten. Azokba is beleolvas, keresi a magyar terminológiának megfelelő orosz terminológiát. Szűkebb téma esetében ez akár órákig is eltarthat. S csupán ezt követően kezdi el magát a fordítást. Az alábbiakban nézzük meg ezt a folyamatot pontokba szedve.

Az írásbeli fordítás folyamata
  1. A szöveg egészének elolvasása, az elolvasott szöveg fontosabb tényezőinek értelmezése, a teljes szöveg megértése,
  2. az orosz internet hasonló témájú anyagainak tanulmányozása, az alkalmazott terminológia kialakítása (ez egy iteratív folyamat, hiszen a fordítás során a terminológia sokszor, menet közben csiszolódik - ezért nem javasolt egy hosszabb fordítás részenkénti leszállítása)
  3. maga a fordítás, s végül
  4. a lefordított szöveg rögzítése.
Annak érdekében, hogy minőségi fordítást kapjunk, nem szabad mellőznünk az első szakaszt, hiszen a lefordítandó anyag általános értelmezése megkönnyíti a fordítás folyamatát s emeli annak minőségi szintjét.

Egy írásbeli fordítás minőségét többféle kritérium szerint határozhatjuk meg.

  • A minőségi kritériumok egyike a fordítás pontossága. Ez azt feltételezi, hogy a forrás és a lefordított szöveg tartalma pontosan feleljen meg egymásnak. Ez a kritérium meghatározó jellegű, hiszen ennek az ellenkezője esetén: ha a szövegek tartalmilag nem fedik egymást, akkor a fordítás nem tekinthetjük megfelelőnek.
  • Egy írásbeli fordítás minőségének a második kritériumát annak a transzparenciája, azaz az átláthatósága jelenti. Ez azt jelenti, hogy a lefordított szövegen ne legyen érezhető, hogy az fordítás, hanem azt az adott nyelven született, eredeti amyagként érzékeljük.
Műfordítás vagy szakfordítás?

Közülük a műfordítás jelenti a nagyobb kihívást. Csak az a fordító lehet profi műfordító, aki maga is egy tehetséges író vagy költő. Hiszen egy műfordítás során a szavak és a kifejezések sorrendje és pontos fordítása egyáltalán nem fontos, lényeges viszont mindkét nyelv anyanyelvi szintű ismerete és a kreatív gondolkodás. Az ilyen fordításoknál a kihívást az eredeti mű szépségének és sodrának átadása jelenti. Ez különösen a versfordítás során érzékelhető, mivel a szó szerinti fordításuk lerombolná a vers alapját, a rímeket. A versek fordítása jelenti a műfordítási képességek csúcsát. Nagyon kevesen rendelkeznek olyan tehetséggel, hogy műfordításokat végezzenek.