Orosz fordító – Iljenko Tatjána

Főoldal    Bemutatkozás    Árak, rendelés    Kapcsolat    GyIKAz orosz matrjoska egy világhírű szimbóluma az orosz népi kultúrának.


Vissza a
"Szolgáltatásaim"
oldalra


Hitelesített (záradékolt) fordítás

Sok hivatalos helyen igénylik, hogy a fordítóiroda záradékkal lássa el a fordítását.


Röviden áttekintjük a záradékolás mibenlétét, az árakat és a hazai jogosultságokat.

Mi is a záradék lényege?

A fordítóiroda a záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás megegyezik a forrásnyelven írt eredeti szöveggel. Ezt az iroda vezetője pecsétjével és aláírásával tanúsítja. A záradékban megtalálható a fordítóiroda címe, telefonszáma, honlapcíme, email-címe. Ez egy ellenőrzési lehetőséget biztosít a záradékolt dokumentum befogadójának.

Ki fogadja el a záradékolt fordítást?

Az összes hazai magáncég valamint a külföldi szervezetek. Mielőtt záradékolt fordítást rendelünk, érdemes tisztázni a fordítás befogadójával a záradékolási szintet:
  • fordítóiroda
  • ügyvéd
  • közjegyző
  • konzulátus
Ezek természetesen teljesen különböző árszintet képviselnek, azonban mindenkinek alkalmazkodni kell a a befogadó igényéhez.

Mi is a záradék lényege?

A fordítóiroda a záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás megegyezik a forrásnyelven írt eredeti szöveggel. Ezt az iroda vezetője pecsétjével és aláírásával tanúsítja. A záradékban megtalálható a fordítóiroda címe, telefonszáma, honlapcíme, email-címe. Ez egy ellenőrzési lehetőséget biztosít a záradékolt dokumentum befogadójának.

  • Ezúton igazolom, hogy jelen orosz nyelvű fordítás mindenben megegyezik az eredeti magyar dokumentum tartalmával.
  • Az orosz nyelvű fordítás megegyezik a magyar nyelvű eredetivel.
  • A magyar nyelvű fordítás megegyezik az orosz szöveggel.
Befejezésül láthatunk egy közjegyzői hitelesítést, mely szintén két dokumentum megegyezését tanúsítja, akár csak egy fordítói hitelesítés.Egy nehezen olvasható oroszországi munkakönyvnek egy részlete

Egy közjegyzői hitelesítés a másolatról - a nyilatkozat lényege megegyezik a fordítói hitelesítéssel